Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Informace o akcích jsou vždy na dveřích třídy. Prosíme čtěte!

ZDE SI MŮŽETE PŘEČÍST O NĚKTERÝCH PŘIPRAVOVANÝCH I ZREALIZOVANÝCH AKCÍCH.

 

SLOUPEC VPRAVO - POUZE VÝBĚR NĚKTERÝCH AKCÍ.

SLOUPEC VLEVO - po rozkliknutí daného měsíce se Vám zobrazí všechny akce,
                              které v něm proběhnou nebo proběhly.

Akce, na které se u nás můžete v průběhu roku těšit :

Návštěvy Ekocentra Paleta, oslava svátku sv. Martina, Čertí rej v MŠ, Vánoční besídka,tvoření a jarmark v MŠ a společné posezení s dětmi a rodiči, návštěva základní školy ZŠ Pardubičky s předškolními dětmi (před zápisem do 1. třídy), beseda o školní zralosti pro rodiče předškolních dětí, karneval, jarní či velikonoční tvoření, návštěva knihovny, hasičů, policistů, sportovní soutěže na Den dětí, výlet ke konci škol. roku.

 

 

Rodičovská schůzka se konala na zahradě mateřské školy.

Cílem programu je naučit děti správné technice čištění chrupu, obecné péči o orální zdraví, napomoci ke vzniku celoživotního návyku spojeného s péčí o dutinu ústní.

Děti se seznamují s tím, proč a jak si mají čistit zuby, se stavbou zubu, úlohou výživy v prevenci zubního kazu, se škodlivostí cukrů, kdy a jak sladkosti konzumovat

Program zajišťují převážně žákyně SZŠ, dentální hygienistky a preventistky. Studentky středních zdravotnických škol děti připravují jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické.

Program je zdarma a bude probíhat v MŠ.

Cílem programu bylo naučit děti správné technice čištění chrupu. Děti se seznámily s tím, proč a jak si mají čistit zuby.

Program zajišťiovaly převážně žákyně SZŠ, dentální hygienistky a preventistky. Studentky středních zdravotnických škol děti připravovaly jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické.

Program byl zdarma a probíhal v MŠ.

Program opouští zaběhnutou představu o tom, že hudební výchova je "sbor dětí u klavíru".

Muzikohrátky se skládají z několika částí:

a) to co bývá často vnímáno jako muzikoterapie - uklidňující zvuky a aktivity s nástroji jako jsou tibetské
mísy, hang drum, kalimba apod.
b) hudebně rytmická část - rytmizace, spolupráce při společné tvorbě hudby, intonační hry apod.
c) hudebně pohybová – část – propojení hudební a sociální stránky + pohyb

Výstupem Muzikohrátek je podpora klasické hudební výuky a její propojení s požadavky na celkový rozvoj dětí.

Akce proběhne v MŠ a bude hrazena z kulturního fondu.

Dle zájmu a souhlasů zákonných zástupců u dětí starších ( věk 4 - 5 ) a předškolních ( 5 - 6 ) proběhla logopedická depistáž od paní Markové z Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice.

Výsledky depistáže byly zaslány na emaily zákonných zástupců.

Obsah akce : Zaměříme se na podzim, změny v přírodě, barvy a vůně. Upečeme si brambory v popelu a pochutnáme si na nich.

DĚTI BUDOU V MATEŘSKÉ ŠKOLE NEJDÉLE DO 7 : 30 hod., ABY STIHLY SVAČINU.

POKUD VAŠE DÍTĚ SVAČIT V TENTO DEN NEBUDE, STAČÍ PŘÍCHOD DO 7: 45 hod.

Odchod z MŠ 7 : 50 HOD = ODJEZD AUTOBUSEM V 8 : 00 hod.

Sebou děti nic nepotřebují – ani svačinu, ani pití ( pití budeme mít sebou.)

Návrat do mateřské školy na oběd.
Akce bude hrazena z kulturního fondu.