Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Informace o akcích jsou vždy na dveřích třídy. Prosíme čtěte!

ZDE SI MŮŽETE PŘEČÍST O NĚKTERÝCH PŘIPRAVOVANÝCH I ZREALIZOVANÝCH AKCÍCH.

 

SLOUPEC VPRAVO - POUZE VÝBĚR NĚKTERÝCH AKCÍ.

SLOUPEC VLEVO - po rozkliknutí daného měsíce se Vám zobrazí všechny akce,
                              které v něm proběhnou nebo proběhly.

Akce, na které se u nás můžete v průběhu roku těšit :

Návštěvy Ekocentra Paleta, oslava svátku sv. Martina, Čertí rej v MŠ, Vánoční besídka,tvoření a jarmark v MŠ a společné posezení s dětmi a rodiči, návštěva základní školy ZŠ Pardubičky s předškolními dětmi (před zápisem do 1. třídy), beseda o školní zralosti pro rodiče předškolních dětí, karneval, jarní či velikonoční tvoření, návštěva knihovny, hasičů, policistů, sportovní soutěže na Den dětí, výlet ke konci škol. roku.

 

 

Rodičovská schůzka se konala na zahradě mateřské školy.

V pondělí hned od rána se naše mateřská škola proměnila v peklíčko :-)

Obsah akce:

Společně jsme si zazpívali pár písniček, pohráli v peklíčku a užili si celé dopoledne. 

Děti domů dostaly Mikulášskou nadílku z Úmo IV.

FOTO z akce ZDE.

 

Děti se seznámily se stavbou zubu a úlohou výživy. Opět se učily správné technice čištění chrupu.

Program zajistily žákyně SZŠ, dentální hygienistky a preventistky. Studentky středních zdravotnických škol děti připravují jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické.

Program byl zdarma a probíhal v MŠ.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce :

1. povídání o ptáčcích a jiných zvířátkách na podzim a v zimě. O hladu a o tom, jak jim můžeme pomoci.

2. výroba krmítka pro ptáčky z malých květináčů a šišek. Krmítka zavěsíme na zahradě mateřské školy a při pobytu venku děti budou pravidelně
    doplňovat krmení a pozorovat, zda li přiletí nějaký ptáček :-)

 

Použité činnosti a metody : práce ve skupinkách, dramatická výchova, kooperativní hry

Akce byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Cílem programu bylo naučit děti správné technice čištění chrupu. Děti se seznámily s tím, proč a jak si mají čistit zuby.

Program zajišťiovaly převážně žákyně SZŠ, dentální hygienistky a preventistky. Studentky středních zdravotnických škol děti připravovaly jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické.

Program byl zdarma a probíhal v MŠ.

FOTO z akce ZDE.

Program opouštěl zaběhnutou představu o tom, že hudební výchova je "sbor dětí u klavíru".

Muzikohrátky se skládaly z několika částí:

a) to co bývá často vnímáno jako muzikoterapie - uklidňující zvuky a aktivity s nástroji jako jsou tibetské
mísy, hang drum, kalimba apod.
b) hudebně rytmická část - rytmizace, spolupráce při společné tvorbě hudby, intonační hry apod.
c) hudebně pohybová – část – propojení hudební a sociální stránky + pohyb

Výstupem Muzikohrátek byla podpora klasické hudební výuky a její propojení s požadavky na celkový rozvoj dětí.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce :

S dětmi jsme v rámci oslav sv. Martina zajeli na výlet do Apolenky, kde si děti prohlédly zvířátka, a také měly možnost se projet na koni.

Akce byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce :

Během dopoledne byla pro děti na zahradě mateřské školy připravená stanoviště, na kterých plnily různé úkoly. :

 

1. ÚKOL : Proč se slaví svátek sv. Martina ? Čím byl významný? Martin byl hodný nebo zlý ? ( Zopakování pověsti )

2. ÚKOL : Znáte nějakou písničku o sv. Martinovi? + 5 dřepů s výskokem

3. ÚKOL : Znáte nějakou básničku o sv. Martinovi? + skákání na jedné noze až k dašímu úkolu

4. ÚKOL : Děti, slyšely jste někdy pranostiku o sv. Martinovi? Co znamená slovo ,, pranostika´´? + skok snožmo k dalšímu úkolu

5. ÚKOL : Co znamená, že přijede Martin na bílém koni ? Jaké období končí, které začíná ? ( Rozdíl mezi obdobími, znaky zimy , opakování ročních období )

 

Na konci trasy je čekal schovaný poklad v podobě balíčků s dobrůtkami :-)

FOTO z akce ZDE.

 

 

Dle zájmu a souhlasů zákonných zástupců u dětí starších ( věk 4 - 5 ) a předškolních ( 5 - 6 ) proběhla logopedická depistáž od paní Markové z Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice.

Výsledky depistáže byly zaslány na emaily zákonných zástupců.

Hravou formou děti poznávaly kouzla podzimní přírody pomocí všech smyslů:

 

listí začíná opadávat ze stromů (sluch) : děti si zahrály námětovou hru ,, Podzimní stromy,,: strom představovala p.lektorka a opadávající listí
                                                                    byly děti, když zafoukal vítr, listí začalo opadávat ( děti běhaly po prostoru )

barvy (zrak) : děti měly za úkol si na papírovou paletku nalepit vše z okolní přírody tak, aby na ní měly všechny barvy podzimu

plody (hmat): poznávání jablíčka, hrušky, šišky, makovice,žaludů......

vůně (čich) : kouř z ohně,  vůně syrové brambory/ upečené brambory

pečení brambor (chuť) : děti se seznámily s historií vzniku brambor, naučily se kouzelnou básničku, upekly a ochutnaly brambory z popela
                                          - byla to ,, MŇAMKA!,, :)

námětová hra ,,Na slepou bábu,,

 

Akce byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce :

Povídání o vánočních a adventních zvycích + zkouška těch nejběžnějších
Výroba svíčky ze včelího vosku.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.