Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Informace o akcích jsou vždy na dveřích třídy. Prosíme čtěte!

ZDE SI MŮŽETE PŘEČÍST O NĚKTERÝCH PŘIPRAVOVANÝCH I ZREALIZOVANÝCH AKCÍCH.

 

SLOUPEC VPRAVO - POUZE VÝBĚR NĚKTERÝCH AKCÍ.

SLOUPEC VLEVO - po rozkliknutí daného měsíce se Vám zobrazí všechny akce,
                              které v něm proběhnou nebo proběhly.

Akce, na které se u nás můžete v průběhu roku těšit :

Návštěvy Ekocentra Paleta, oslava svátku sv. Martina, Čertí rej v MŠ, Vánoční besídka,tvoření a jarmark v MŠ a společné posezení s dětmi a rodiči, návštěva základní školy ZŠ Pardubičky s předškolními dětmi (před zápisem do 1. třídy), beseda o školní zralosti pro rodiče předškolních dětí, karneval, jarní či velikonoční tvoření, návštěva knihovny, hasičů, policistů, sportovní soutěže na Den dětí, výlet ke konci škol. roku.

 

 

Dle zájmu a souhlasů zákonných zástupců u dětí starších ( věk 4 - 5 ) a předškolních ( 5 - 6 ) proběhla logopedická depistáž.

Výsledky depistáže zákonným zástupcům byly předány ústní formou.

 

Beseda s autorkou knihy Kamarádi z lesa paní Jitkou Mojžíšovou-Vítovou, která dětem předčítala pohádky ze své knihy. Děti se tak seznámily s jednotlivými hrdiny pohádek a pokoušely se porozumět obsahu čtené ukázky. Společně si také s dětmi vysvětlili přísloví, která se objevují v názvu každého dílu a součástí besedy bylo také obrázkové čtení.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Kulíšek je štěně ovčácké fenky a nejde mu plynule štěkat. Při štěkání zadrhává, ovečky ho neposlouchají a smějí se mu. Co by mu pomohlo, aby se necítilo tak jiné?

Pohádka byla zaměřená na vývojovou neplynulost v řeči. Napověděla nám, jaké dodržovat zásady v komunikaci a přístupu, abychom zbytečně nepodpořili možnost vzniku počáteční koktavosti.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena ze školného.

FOTO z akce ZDE.

Dne:

6.5.2022

13.5.2022

20.5.2022

27.5.2022

DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V TENTO DEN PROSÍM DOVEĎTE NEJDÉLE DO 7 : 30 hod. Děkujeme

Fotky Vám budou zaslány na Váš email.

Veškeré informace k plavání naleznete v dokumentu ZDE.

Program opouští zaběhnutou představu o tom, že hudební výchova je "sbor dětí u klavíru".

Muzikohrátky se skládají z několika částí:

a) to co bývá často vnímáno jako muzikoterapie - uklidňující zvuky
    a aktivity s nástroji jako jsou tibetské mísy, hang drum, kalimba apod.

b) hudebně rytmická část - rytmizace, spolupráce při společné tvorbě
    hudby, intonační hry a pod.

c) hudebně pohybová – část – propojení hudební a sociální stránky + pohyb

Výstupem Muzikohrátek je podpora klasické hudební výuky a její propojení s požadavky na celkový rozvoj dětí.

Akce proběhne v MŠ a bude hrazena z kulturního fondu.

Logopedická diagnostika je přeložena na 4.11.2021

Jsme rádi, že po dvou letech se na nás konečně usmálo štěstí a mohli jsme na naší školní zahradě přivítat sv. Martina na bílém koni. 

Společně s dětmi jsme si zazpívali pár svatomartinských písní a také zahráli na hudební nástroje.

Děti měly možnost si na dvou stanovištích zasoutěžit - hod podkovou na cíl a slalom s koníkem. Děti byly moc šikovné a za odměnu dostaly drobné dárečky a koláče.

Sv. Martin na koni se k nám připojil na krásný, lampiónový průvod a prošel s námi část obce Černá za Bory.

Na konci jsme se sv Martiem rozloučili a přejeme si, aby jsme se za rok opět sešli na tom samém místě :-)

Všem moc děkujeme za krásnou podvečerní akci.:-)

Pár FOTEK z akce ke shlédnutí ZDE.

Z DŮVODU NEMOCI LEKTORA, BYLA AKCE PŘELOŽENA NA LISTOPAD 2021.

První část besedy jsme si společně povídali o tom, co dělat v různých situacích :

1. Jak se zachovat, pokud potkáme cizího člověka na ulici, který nás bude lákat do auta např. tím, že nám bude nabízet bonbóny,
     sladkosti či na shlédnutí koťátek, štěňátek apod.

2. Jak se zachovat, pokud se ztratíme někde ve velkém obchodě či na jiném místě.

3. Jak se zachovat, pokud např. na dětském hřišti či na jiném místě najdeme injekční stříkačku.

Ve druhé části děti dostaly obrázky se správným či špatným jednáním, které jsme si prohlédli a hovořili o tom, co je nanich znázorněno. 

Na závěr besedy děti obdržely obrázek s motivem odpovídajícím zvolenému tématu v první části. 

Beseda byla zdarma.

FOTO z akce ZDE.

Odchod z MŠ cca v 9:15 hod. ,sebou budou mít děti batůžek a malé pití, pokrývku hlavy.
Na oběd se vrátíme do mateřské školy.
Za špatného počasí se výlet uskuteční v jiný den.

Během dopoledne měly děti na zahradě mateřské školy připravená stanoviště, na kterých plnily různé úkoly. :

 

1. ÚKOL : Proč se slaví svátek sv. Martina ? Čím byl významný? Martin byl hodný nebo zlý ? ( Zopakování pověsti )

2. ÚKOL : Znáte nějakou písničku o sv. Martinovi? + 5 dřepů s výskokem

3. ÚKOL : Znáte nějakou básničku o sv. Martinovi? + skákání na jedné noze až k dašímu úkolu

4. ÚKOL : Děti, slyšely jste někdy pranostiku o sv. Martinovi? Co znamená slovo ,, pranostika´´? + skok snožmo k dalšímu úkolu

5. ÚKOL : Co znamená, že přijede Martin na bílém koni ? Jaké období končí, které začíná ? ( Rozdíl mezi obdobími, znaky zimy , opakování ročních období )

 

Na konci trasy je čekal schovaný poklad v podobě balíčků s dobrůtkami :-)

FOTO z akce ZDE.

 

Atmosféru vánoc jsme si přiblížili pečením cukroví, zdobením stromečku a povídáním o tradicích.

Naše krásné vánoční dopoledne jsme završili zpěvem koled a rozdáváním vánočních dárečků.

FOTO z akce ZDE.