Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Informace o akcích jsou vždy na dveřích třídy. Prosíme čtěte!

ZDE SI MŮŽETE PŘEČÍST O NĚKTERÝCH PŘIPRAVOVANÝCH I ZREALIZOVANÝCH AKCÍCH.

 

SLOUPEC VPRAVO - POUZE VÝBĚR NĚKTERÝCH AKCÍ.

SLOUPEC VLEVO - po rozkliknutí daného měsíce se Vám zobrazí všechny akce,
                              které v něm proběhnou nebo proběhly.

Akce, na které se u nás můžete v průběhu roku těšit :

Návštěvy Ekocentra Paleta, oslava svátku sv. Martina, Čertí rej v MŠ, Vánoční besídka,tvoření a jarmark v MŠ a společné posezení s dětmi a rodiči, návštěva základní školy ZŠ Pardubičky s předškolními dětmi (před zápisem do 1. třídy), beseda o školní zralosti pro rodiče předškolních dětí, karneval, jarní či velikonoční tvoření, návštěva knihovny, hasičů, policistů, sportovní soutěže na Den dětí, výlet ke konci škol. roku.

 

 

Zraková prevence dětí proběhne v mateřské škole zcela zdarma. V případě zájmu o zrakové vyšetření pro Vaše dítě, vyplňte formulář ,, Souhlas se zrakovým screeningem,, který je umístěný na dveřích třídy. V den vyšetření nezapomeňte Vašim dětem přinést do mateřské školy zdravotní průkaz.

Více informací naleznete ZDE.

Srdečně Vás zveme na Zahradní slavnost, jejíž součástí bude :

 

1.rozloučení s našimi předškoláčky a dětmi, které v naší mateřské škole již další školní rok nebudou

2.opékání buřtíků

 

PROSÍME O SPOLUPRÁCI – každý si donese vlastní buřtíky,pečivo a ,, tyčku,, popř.klacek, na opékání buřtíků. Pití zajistíme.

Pokud by hlásili špatné počasí,realizujeme akci v jiný den. ( v týdnu od 20.6-29.6.2022), budete včas informováni o případné změně.  

Naše mateřská škola se v tento den promění na kouzelné místo plné čarodějnic a čarodějů.

Prosím, aby v tento den přišly děti v maskách do MŠ - již od rána.  Děkuji

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ PŘELOŽENO NA ZÁŘÍ 2022. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Cílem projektu je naučit děti správné technice čištění chrupu, obecné péči o orální zdraví, napomoci ke vzniku celoživotního návyku spojeného s péčí o dutinu ústní, podle možností ovlivnit i rodiče dětí tím, že se správný postup naučí, pochopí jeho význam a budou v čištění chrupu a ochraně orálního zdraví své děti podporovat.
Děti se seznamují s tím, proč a jak si mají čistit zuby, se stavbou zubu, úlohou výživy v prevenci zubního kazu, se škodlivostí cukrů, kdy a jak sladkosti konzumovat

Program zajišťují převážně žákyně SZŠ, dentální hygienistky a preventistky. Studentky středních zdravotnických škol děti připravují jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické.

Program je zdarma a bude probíhat v MŠ.