Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Mateřská škola je otevřena každý den od 6 : 30 do 17 : 00 hod.

  •  Děti by měly být v MŠ nejpozději v 8 : 30 hod., děti s povinnou předškolní docházkou v 8 : 00hod.

  •  Po obědě je vyzvedávejte od 11 : 50 hod. do 12 : 00 hod. a odpoledne od 14 : 45 hod.

  •  Pokud nastanou vyjímečné změny v příchodu nebo odchodu dítěte - konzultujte je s p.učitelkou

 

Denní režim mateřské školy :

Časové rozvržení je orientační a přizpůsobuje se potřebám dětí a konkrétnímu dennímu programu školy.

 

  6 30 – 8 30             příchod dětí do MŠ, výtvarné a pracovní činnosti,jazykové chvilky, volné hry,
                                individuální práce s dětmi

  8 30 – 8 50             úklid hraček, přivítání v ranním kruhu, krátká pohybová chvilka,
                                logopedická cvičení,zpěv,básničky  

  8 50 – 9 10             hygiena, dopolední svačina

  9 10 – 9 30             řízené nebo spontánní činnosti, soustředěná chvilka, 1 x týdně cvičení v tělocvičně

  9 30 – 11 30           hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11 30 – 12 15           oběd, příprava na odpolední odpočinek

12 15 – 13 45           odpolední odpočinek, klidové činnosti u stolečků s předškoláky

13 45 – 14 15           úprava lůžkovin, oblékání

14 15 – 14 45           hygiena, svačina

14 45 – 17 00           za příznivého počasí pobyt venku,pohybové hry, volné,hravé činnosti dětí