Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Co je u nás nového

Termín zápisu / Дата та час запису: 13.6.2023 od 8:00-12:00, 13:00-16:00
Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola : Hostovická 26, Černá za Bory 533 01
Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Ředitelé mateřských škol zřizovaných statutárním městem Pardubice / Директори дитячих садків y Пардубіце oznamují konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

Повідомляють проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,Цей спеціальний запис стосується тільки дітей, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту. kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ / Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу 

1. školné na červen ( vybíráme do 15.6.2023 )

2. poměrné školné na srpen ( vybíráme od 5.6.do 9.6.2023 ) = 243,- Kč, PLATÍ VŠICHNI.

3. stravné na srpen ( vybíráme od 5.6.do 9.6.2023 ) = PLATÍ POUZE TEN, KDO PŘIHLÁSIL V DOTAZNÍKU DÍTĚ DO MŠ V PRÁZDNINOVÉM PROVOZU.

Výlet do Babiččina dvorečku  více ZDE.

Výletníci na kolách a koloběžkách :), více ZDE.

Předávání medailí + zmrzlina , více ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

FOTO a více informací naleznete ZDE.

Informace k plavání naleznete ZDE.

Přivádějte své děti do mateřské školy ZDRAVÉ! V zájmu zachování zdraví ostatních dětí.

Nedávejte dětem do MŠ cenné věci (prstýnky, řetízky, peníze, nezajištěné náušnice). Za jejich ztrátu NERUČÍME.

Z DŮVODU BEZPEČNOSTI ( aby do mateřské školy nechodil nikdo cizí ) VŽDY, KDYŽ PŘICHÁZÍTE ČI ODCHÁZÍTE DO MŠ ZKONTROLUJTE, ZDA - LI JSOU VCHODOVÉ DVEŘE SKUTEČNĚ ZAVŘENÉ! OBČAS SE DVEŘE NEZAVŘOU ÚPLNĚ A MY PAK NEMÁME KONTROLU NAD TÍM, KDO DO ŠKOLKY VCHÁZÍ!!

Dětem s povinnou školní docházkou a dětem s odkladem školní docházky nově jídelna umožňuje odhlášku oběda v den náhlého onemocnění,

ale pouze přímo u p. Hovorkové na tel. č. : 773 551 250 ( lze zasílat i SMS - uvést jméno dítěte, naši mateřskou školu a den, který odhlašujete stravu ) ,
466 654 500 a pouze v čase od 6.05 – 6.30 hod.

Zároveň v tomto čase umožní i zpětně přihlásit oběd dítěti po ukončení nemoci v den příchodu do MŠ.
Z provozních důvodů po této době již tato možnost nemůže být akceptována.
Pamatujte na časovou rezervu s ohledem na případnou obsazenost telefonní linky. Nenechávejte proto telefonní hovor na poslední chvíli.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.