Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Co je u nás nového

Na začátku října budeme zjišťovat DOTAZNÍKEM na dveřích třídy, kdo bude mít v tyto dva dny zájem o provoz mateřské školy. Pokud se přihlásí 6 dětí a méně, bude mateřská škola z ekonomických důvodů uzavřena. ( viz. Školní řád MŠ )


Začínáme vybírat tzv. Kulturní fond, ze kterého platíme veškeré kulturní akce pořádané ve školce pro děti.  Výše částky je 1500,-Kč na celý školní rok.
Rodiče se na Rodičovské schůzce dohodli, že budeme vybírat částku celou najednou, tedy 1500,- Kč a vybíráme ji  v hotovosti v mateřské škole v průběhu září a října 2022.

Pokud někomu nefunguje přihlášení do odhlášky  – více informací u p. učitelky Dvorské  

Do jídelny paní Brožkové lze zasílat pouze SMS ( nemusíte volat ) v případě odhlašování obědů v I. den nemoci dítěte. Musíte to však stihnout do 6 :30 hod.

  • přivádějte své děti do mateřské školy ZDRAVÉ! V zájmu zachování zdraví ostatních dětí.
  • nedávejte dětem do MŠ cenné věci (prstýnky, řetízky, peníze, nezajištěné náušnice). Za jejich ztrátu NERUČÍME.

 

  • Z DŮVODU BEZPEČNOSTI ( aby do mateřské školy nechodil nikdo cizí )

 VŽDY, KDYŽ PŘICHÁZÍTE ČI ODCHÁZÍTE DO MŠ ZKONTROLUJTE, ZDA - LI JSOU VCHODOVÉ DVEŘE SKUTEČNĚ ZAVŘENÉ!

  OBČAS SE DVEŘE NEZAVŘOU UPLNĚ A MY PAK NEMÁME KONTROLU NAD TÍM, KDO DO ŠKOLKY VCHÁZÍ!!

 

 

Dětem s povinnou školní docházkou a dětem s odkladem školní docházky nově jídelna umožňuje odhlášku oběda v den náhlého onemocnění,

ale pouze přímo u p. Hovorkové na tel. č. : 773 551 250, 466 654 500 a pouze v čase od 6.05 – 6.30 hod.

Zároveň v tomto čase umožní i zpětně přihlásit oběd dítěti po ukončení nemoci v den příchodu do MŠ.

Z provozních důvodů po této době již tato možnost nemůže být akceptována.

Pamatujte na časovou rezervu s ohledem na případnou obsazenost telefonní linky. Nenechávejte proto telefonní hovor na poslední chvíli.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.