Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

MÁME PRIMA RODIČE!! :-)

Děkujeme, všem rodičům, kteří přispívají dětem naší školy sponzorskými dary (hmotnými i finančními) a pomáhají tak zvýšit úroveň výuky nebo školních akcí.