Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Mateřská škola je součástí ZŠ Pardubice -Pardubičky, Kyjevská 25.

Sídlem mateřské školy je Černá za Bory, Hostovická 26.

Mateřská škola je umístěna do budovy bývalé základní školy. 

Interiér je nově a moderně vybaven - děti mohou využívat prostornou třídu, samostatnou ložnici a tělocvičnu. Součástí školy je také výdejna stravy, jídlo je dováženo z MŠ Čtyřlístek v Pardubičkách.

Prostorná zahrada umožňuje dětem dokonalé pohybové a herní vyžití v každém ročním období. 

Tato mateřská škola je jednotřídní, s kapacitou 25 dětí. Školku navštěvují zpravidla děti od 3 do 6 let. Předností MŠ je právě smíšenost třídy, která velmi usnadňuje novým dětem adaptaci na nové prostředí.

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy,položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.