Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

1. Přijímací řízení do mateřské školy na škol. rok 2021/2022

Poř.

Identifikátor

Spisová značka

Výsledek

Přijato do

1

1172622848

MŠ ČzB/26-10/2021/SŘ

Přijato

Běžné třídy

2

1828428862

MŠ ČzB/26-2/2021/SŘ

Přijato

Běžné třídy

3

4150102016

MŠ ČzB/26-3/2021/SŘ

Přijato

Běžné třídy

4

4265227776

MŠ ČzB/26-14/2021/SŘ

Přijato

Běžné třídy

5

5686275321

MŠ ČzB/26-19/2021/SŘ

Přijato

Běžné třídy

6

6011381248

MŠ ČzB/26-18/2021/SŘ

Přijato

Běžné třídy

7

8429022976

MŠ ČzB/26-13/2021/SŘ

Přijato

Běžné třídy

8

8524146176

MŠ ČzB/26-20/2021/SŘ

Přijato

Běžné třídy

9

8998409472

MŠ ČzB/26-4/2021/SŘ

Přijato

Běžné třídy

10

9626245128

MŠ ČzB/26-1/2021/SŘ

Přijato

Běžné třídy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE Z DŮVODU ŠPATNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE ZRUŠEN!

Veškeré informace o naší mateřské škole naleznete na našich webových stránkách, popř. můžete :

volat na tel. č. 466 670 817, 736 501 953 ( 6 : 30 - 16 : 00hod. )

napsat email na : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ředitel mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a §2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále vyhláškou č.14/2005 Sb, v platném znění.

Děti jsou přijímány převážně na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte – do výše kapacity školy. V řádném přijímacím termínu, který je každoročně veřejně vyhlášen ve spolupráci s MmP, jsou uspokojovány žádosti v pořadí podle kritérií a podmínek platných pro daný školní rok.

 

Kritéria přijímacího řízení naleznete ZDE.

Podmínky přijímacího řízení naleznete ZDE.


1. FÁZE ZÁPISU - VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ : Přihláška se vyplňuje elektronicky
na :
https://zapisyms.pardubice.eu 
( webové stránky magistrátu města Pardubic) v daném termínu : 19.4.2021 - 10.5.2021

Kontaktní místa pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně: 

Magistrát města Pardubic, oddělení školství ( Pernštýnské náměstí ) nebo mateřské školy.

 

Žádost po vygenerování vytiskněte a nechte potvrdit dětským lékařem, který potvrdí způsobilost dítěte pro vstup do MŠ a zaznamená případnou individuální zdravotní péči atd. Potvrzení od lékaře nesmí být starší více než jeden měsíc.

 

2. FÁZE ZÁPISU - SBĚR ŽÁDOSTÍ : 10.5.2021 - 14.5.2021

 

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, ID datové schránky : yc3hn2c)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

3. poštou

4. osobní podání:

Do MŠ zákonný zástupce dítěte donese osobně přihlášku spolu s ostatními dokumenty.Osobní podání žádosti a potřebných dokumentů bude probíhat od 10.5.2021 - 14.5.2021 dle rezervačních časů a je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy, proto jsou vypsány konkrétní data a časy pro příjem potřebných dokumentů.

TERMÍNY REZERVUJTE NEJDÉLE DO PÁTKU 7.5.2021. Děkuji.

  1.  10.5.2021 - od 8 : 00 do 12 : 30 hod. ( dle domluvy )
  2.  11.5.2021 - od 12 : 30 do 16 : 00 hod. ( dle domluvy )
  3.  12.5.2021 - od 8 : 00 do 12 : 30 hod. ( dle domluvy )
  4.  13.5.2021 - od 12 : 30 do 16 : 00 hod. ( dle domluvy )
  5.  14.5.2021 - od 8 : 00 do 12 : 30 hod. ( dle domluvy )


datum a čas si rezervujte jednou z nabízených možností :

1.na tel.č.: 734 322 050 ( od 8 : 00 - 16 : 00 hod. ),kde Vám bude termín potvrzen nebo navržen jiný.

2.kdykoliv na emailové adrese : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde Vám bude termín potvrzen nebo navržen jiný.

 

OSTATNÍ DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE :

  • rodný list dítěte,

  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,

  • svůj občanský průkaz,

  • doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud se liší od pobytu zákonných zástupců a podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu - např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu

              - naše spádové oblasti naleznete ZDE.

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na webu školy a umístěn do venkovní vitríny mateřské školy do 30. dne od podání žádosti. Seznam bude uveřejněn po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená.

V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitel školy podle vydaných Podmínek a Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Černá za Bory, Hostovická 26. 
V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitel školy (na základě Kritérií MŠ Černá za Bory) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitel školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. MmP pouze nahlásí případný počet volných míst
(a toto aktualizuje).

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.


2.Přijímací řízení na základní školy

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁPISŮ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL, NALEZNETE ZDE:

1.část

2.část

 

- veškeré informace Vámi vybrané základní školy naleznete na jejich webových stránkách

- PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PARDUBIČKÁCH : veškeré informace naleznete ZDE.

- DESATERO  pro rodiče dětí předškolního věku naleznete ZDE.

- Svým dětem můžete NÁSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY i s následujícími DOPORUČENÍMI,která naleznete ZDE.

- "Jak nejlépe vybrat ŠKOLNÍ BRAŠNU?" Doporučení naleznete ZDE.

3.Přijímací řízení do mateřské školy na hl.prázdniny

Přijímací řízení na prázdniny probíhá po potvrzení rozpisu uzavření jednotlivých mateřských škol z MmP a určení počtu volných míst na prázdniny. 

Přijímací řízení v roce 2021 se konat nebude. Zákonný zástupce si vybere spádovou školku, která je o prázdninách otevřena a po telefonickém rozhovoru s paní ředitelkou dané mateřské školy zjistí více informací.

Přijetí dítěte je podmíněno předcházející docházkou do některé z pardubických mateřských škol a zaměstnaností obou rodičů. Přednost dostanou děti, jejichž rodiče prokáží, že v požadovaném termínu nedostanou dovolenou.

Školné a stravné je placeno v den nástupu dítěte.

 

Náš 2. školský obvod:

tvoří území městského obvodu Pardubice III (část Bílého Předměstí a Studánka vč. sídliště Dubina), městského obvodu Pardubice IV (Pardubičky, Nemošice, Drozdice, Mnětice, Staročernsko, Černá za Bory a Žižín), městského obvodu Pardubice VIII (Hostovice) a území východní části městského obvodu Pardubice I (střed města na západě ohraničený pravým břehem řeky Chrudimky)

Mateřská škola Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601,

Mateřská škola Koníček Pardubice, Bulharská 119,

Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691,

Mateřská škola Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692,

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579,

Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991,

Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653,

Mateřská škola Korálek Pardubice, Rumunská 90,

Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8,

Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 (mateřská škola na adrese Pardubice – Černá za Bory, Hostovická 26),

Mateřská škola Pardubice-Hostovice 30