Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Březen 2024

P.uč. Kája se s předškolními dětmi a dětmi s odkladem školní docházky zajede podívat do základní školy v Pardubičkách.

S dětmi ,,omrknou,, jak škola vypadá, co se v ní vše děje. Také zavítají do I.třídy a potkají se s dalšími kamarády
ze školky, kteří si ke svému studium vybraly právě tuto základní školu.

Návrat na oběd. Děti, které chodí po obědě domů, vyzvedávejte v kladickém čase.

BŘEZEN = MĚSÍC KNIHY....

DĚTI BUDOU V MATEŘSKÉ ŠKOLE NEJDÉLE DO 8 : 30 hod., ABY STIHLY SVAČINU.

Obsah akce : Budeme si povídat s paní knihovnicí o knihovně:

  • co v ní najdeme

  • jak se v ní správně chovat

  • jak se můžeme zaregistrovat a co to vlastně znamená

Naučíme se orientovat mezi poličkami plnými knih.
Knihy si děti budou moci sami prohlížet, pracovat s nimi dle pokynů. Také předáme paní knihovnici k výstavě kresby dětí s jejich oblíbenými pohádkovými hrdiny. Knihovnu v Pardubičkách můžete se svými dětmi kdykoliv navštívit a shlédnout celou výstavu :)

Návrat na oběd. Děti, které chodí po obědě domů, vyzvedávejte v klasickém čase.

V případě zájmu vyplňte formulář „SOUHLAS SE ZRAKOVÝM SCREENINGEM“, který naleznete na dveřích třídy a v den zrakové prevence PŘINESTE ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ Vašeho dítěte do MŠ.

Kdo nebude chtít donést do MŠ zdravotní průkaz dítěte nebo zapomene – nevadí, dostanete samolepku, kterou si pak doma sami nalepíte do zdravotního průkazu dítěte.

Jak vyšetření zraku probíhá? Na oči dítěte se ze vzdálenosti jednoho metru zacílí kamera s obličejem panáčka. Dítě při vyšetření vedeme k tomu, aby se podívalo do středu obrazovky na nosík panáčka. Jakmile dítě upře zrak na tento bod, kamera sejme odraz infračerveného světla od očního pozadí a vyšetření je hotové. Kamera má navíc doprovodné světelné a zvukové efekty, které dokáží upoutat pozornost i malého či nespolupracujícího dítěte.

Po vyšetření dostává dítě do svého zdravotního průkazu jedno razítko s logem zrakového screeningu.

Tímto jednoduchým opatřením získává pediatr informaci o tom, zda dítě prošlo preventivním vyšetřením zraku a v jakém stavu jeho zrak je. V případě, že dítě do věku dovršených 5 let neprojde zrakovou prevencí, může pediatr doporučit dodatečné vyšetření zraku.

Vyšetření je zdarma.

AŽ BUDE VYVĚŠENÝ DOTAZNÍK NA DVEŘÍCH TŘÍDY,PROSÍME O JEHO VYPLNĚNÍ. Děkujeme

PRŮBĚH:

- Předáte p. učitelce dítě do třídy, jako každý den.

- Dítě přijde do třídy v oblečení, ve kterém se bude i fotit!

- Průběžně budeme děti posílat na focení, jakmile se vrátí, převlékne se do školkových věcí - věci do školky nechte v šatně.

- Focení se sourozencem není možné. Děkujeme za pochopení.

- Pokud bude Vaše dítě doma nemocné, nelze domlouvat jarní focení v MŠ na určitý čas.

Všechny fotografie, na kterých bude Vaše dítě, p. fotografka zašle na Váš email a přímo s ní si domluvíte,které foto a počet ks chcete.

Pokud budete chtít i tištěnou verzi fotografií ( po předchozí domluvě s paní fotografkou ), budou k vyzvednutí v mateřské škole.

Pohádka o tom, jak slepička zachránila kohoutka, když mu zaskočil lískový oříšek…
Akce proběhne v MŠ a bude hrazena z kulturního fondu.