Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Září 2023

 

Pokračujeme ve spolupráci s PPP Pardubice.

Dle zájmu a souhlasů zákonných zástupců u vybraných dětí ( dle dotazníku na dveřích třídy ):

  • starších ( věk 4 - 5 )

  • předškolních ( 5 - 6 )

- proběhla logopedická depistáž s paní Markovou z Pedagogicko psychologické poradny Pardubice.

PRŮBĚH DEPISTÁŽE: s dětmi chvilku p. Marková pracuje, povídá si s nimi a tím zjisťuje, kdo by již potřeboval navštěvovat logopedii a kdo nikoliv. A také nám řekne, jak máme s daným dítětem pracovat, co mu chybí atd.

U nejmladších dětí se řeč ještě vyvíjí, tam ještě nemá smysl cokoliv řešit.

Netýká se dětí, které již na logopedii chodí.

Výsledky depistáže Vám budou sděleny ústně v mateřské škole, jakmile paní Marková pošle do mateřské školy výsledky depistáže.

Známá pohádka o tom, jak Hrneček vařil a vařil kaši…..Pohádka hraná dřevěnými loutkami.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Program opouštěl zaběhnutou představu o tom, že hudební výchova je "sbor dětí u klavíru".

Muzikohrátky se skládaly z několika částí:

a) to co bývá často vnímáno jako muzikoterapie - uklidňující zvuky a aktivity s nástroji jako jsou tibetské
mísy, hang drum, kalimba apod.
b) hudebně rytmická část - rytmizace, spolupráce při společné tvorbě hudby, intonační hry apod.
c) hudebně pohybová – část – propojení hudební a sociální stránky + pohyb

Výstupem Muzikohrátek byla podpora klasické hudební výuky a její propojení s požadavky na celkový rozvoj dětí.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

MŠ UZAVŘENA.