Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Říjen 2023

Jelikož opakování třídních pravidel a pravidel společného soužití není nikdy dost, rozhodli jsme se o změnu a z původní pohádky ,, Jak se dráček dostal nad obláček,, jsme vybrali pohádku s názvem : ,, Ve školce je krásně aneb kamarádi by si měli pomáhat...,,

Společně s Haničkou a Honzíkem, jsme poznali, jak spolu můžeme vzájemně fungovat, aniž bychom si ubližovali......

Akce byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce : Zaměřili jsme se na podzim, změny v přírodě, barvy a vůně. Upekli si brambory v popelu a pochutnali si na nich.

 Akce byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce : Prostřednictvím krátké pohádky jsme se přenesli do doby,kdy lidé pokládali les za domov pohádkových bytostí a jevů.
                      Ačkoliv zahrada v Ekocentru není les, setkali jsme se s lesním kouzelníkem – druidem a pokusili se trochu čarovat.

Akce byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.