Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Červen 2024

Obsah besedy :

Seznámení s tím, co obnáší práce hasiče

- samotné představení, prezentace práce, možnost setkání dětí s ,, opravdovým,, hasičem a  pochopení toho, že se nemusí hasiče bát…

Diskuse - jak se chovat při mimořádných událostech - ,, Co dělají hasiči?,,

Praktická zkouška předmětů, co hasič využívá ke své práci

- děti si vyzkoušely mimo jiné i tzv. vyváděcí masku, kterou hasiči musí dětem obléknout v případě, že jsou v nebezpečí. Děti si to zkouší pro to, aby se takových situací nebály.

FOTO z akce. ZDE.

Obsah besedy :

Seznámení s Městskou policií Pardubice, samotné představení, prezentace práce, možnost setkání dětí s ,,opravdovým ,, policistou,, a  pochopení toho, že se nemusí policisty bát…

Nález nebezpečné věci – použitá injekční stříkačka a následné její bezpečné zlikvidování.

Interaktivní hra, při které jsou dětem představovány nebezpečné situace, do kterých se mohou dostat jak doma, tak na ulici

Setkání s cizím člověkem a správná reakce na tuto situaci.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce:

Zahradní slavnost, při které jsme se rozloučily s našimi předškoláky.
Spolupráce s IZS.

 

Cílem programu je naučit děti správné technice čištění chrupu, obecné péči o orální zdraví, napomoci ke vzniku celoživotního návyku spojeného s péčí o dutinu ústní.
Děti se seznamují s tím, proč a jak si mají čistit zuby, se stavbou zubu, úlohou výživy v prevenci zubního kazu, se škodlivostí cukrů, kdy a jak sladkosti konzumovat.

Program zajišťují převážně žákyně SZŠ, dentální hygienistky a preventistky.
Studentky středních zdravotnických škol děti připravují jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické.

FOTO z akce ZDE.

Dne 3.6.,10.6. a 17.6.2024