Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

1.  PROJEKT ,,KVĚTINY´´ aneb  ,,Pomůžeme všichni společně kytičkám, aby byly znovu  
    barevné? Déšť jim smyl všechny barvy z okvětních lístků,,

Úkol: Splnit všech 10 úkolů od všech 25 dětí tak, aby bílé květiny mohly být zase barevné
Každý měsíc do sluníčka vyvěsíme 1. nový úkol k probíranému tématu. Úkol splní maminka nebo tatínek s dítětem doma a výrobek či jiný druh konečného díla donesou společně do mateřské školy. Vždy posuneme barevný lístek o jedno pole směrem nahoru k bílé květině.

Cílem je: vzájemná spolupráce mezi mateřskou školou a rodiči, zároveň spolupráce mezi rodičem a dítětem. Prostřednictvím úkolů u dětí rozvíjet samostatné rozhodování, fantazii, tvořivé myšlení, schopnost tolerance a porozumění. Prohlubování vztahu mezi rodičem a dítětem, radost z dobře vykonané práce. Při prezentaci svého díla v dítěti podpořit sebejistotu a rozhodnost. 
Doba trvání: září – červen, na konci června vyhodnocení a předání odměny

Nejdůležitější metody: nápodoba, pozorování, hra, experiment, tvoření

Nabízené činnosti a příležitosti: tvoření z přírodních materiálů, vymýšlení básniček či písniček, kresba, malba, pohybové cvičení…

Nástěnku s jednotlivými okvětními lístky a značkami dětí naleznete na zdi vlevo - před vstupem do třídy.

 

  • ÚKOL NA ČERVEN

S maminkou nebo tatínkem doma vymyslete společně básničku ke svojí značce, co máš ve školce.
Maminku nebo tatínka popros, aby ji přepsali na papír a ty k básničce svoji značku zkus nakreslit, popř. Ti může značku nakreslit maminka nebo tatínek a ty ji vybarvi.
Výkres společně doneste do mateřské školy.

 

 

  • ÚKOL NA KVĚTEN

Vyberte jeden z úkolů :

S maminkou nebo tatínkem doma nakresli exotické zvířátko ( ze zoologické zahrady ) a výkres společně doneste do mateřské školy

S maminkou nebo tatínkem doma nakresli, co Tě napadne, když se řekne slovo ,,Pardubice,, nebo Černá za Bory,, a výkres společně doneste do mateřské školy

 

  • ÚKOL NA DUBEN

Vyberte jeden z úkolů :

S maminkou nebo tatínkem doma před Velikonocemi ozdob vajíčka a vlož je do do květináčku s osením nebo do papírového košíčku.

Venkovní aktivita na plotě MŠ s králíčkem Ušáčkem , popř. zvuky domácích zvířátek

Omalovánka či vlastní kresba dle fantazie dítěte s jarní tématikou 

 

  • ÚKOL NA BŘEZEN

Do malého květináčku s maminkou nebo tatínkem nasyp hlínu, zasaď semínka ( osení ) a pilně jej zalévej. Až Ti vyroste travička
 ( min.5cm )společně doneste květináček do mateřské školy.

 

  • ÚKOL NA LEDEN + ÚNOR

S maminkou nebo tatínkem doma usušte plátky jablíčka nebo hrušky a navlékněte je společně na přírodní provázek. Řetěz doneste společně do mateřské školy. Řetězy ozdobíme stromy a nakrmíme zvířátka.

 

  • ÚKOL NA PROSINEC

S maminkou nebo tatínkem doma vystříhej z bílého papíru alespoň dvě vločky a doneste je společně do mateřské školy.

  • ÚKOL NA LISTOPAD

S maminkou nebo tatínkem vytvoř doma draka ( plastický výrobek ) a dones ho společně do mateřské školy.

  • ÚKOL NA ŘÍJEN

,,Udělejte doma společně s maminkou nebo tatínkem,, VÝROBEK Z PŘÍRODNIN´´ A doneste ho do mateřské školy.´´

  •  ÚKOL NA ZÁŘÍ

 

,,Nakresli na papír maminku nebo tatínka a výkres přineste společně do mateřské školy."

 

2.  PROJEKT SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb  ,,svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky,,

Projekt je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozdělené dle věku a jejich schopností, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek
v oddílech pro předškoláky a  rodiče a děti.

Úkol: 

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
                          1) Přirozená cvičení ( kobylka Emilka )
                          2) Obratnost ( opička Hanička )
                          3) Dovednosti s míčem ( ježeček Mareček )
                          4) Rozvíjení poznání ( veverka Věruška )
                          5) Netradiční činnosti ( beruška Danuška )

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál, který bude zůstávat v mateřské škole ve třídě.
(Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

Po úspěšném zakončení a splnění všech úkolů, obdrží všechny děti odměnu v podobě diplomu a drobných dárkových předmětů.

Cíl : naučit děti vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života, vhodně děti motivovat při všech aktivitách prostřednictvím postaviček zvířátek

Důležitou součástí projektu je i podpora ze strany rodičů.

 

3.  ,,VOŇAVÝ KOSATEC´´ aneb vypěstuj vlastní bylinku, která potěší a pomůže nejen Tobě
         - PROJEKT S INTEGRAČNÍM CENTREM KOSATEC

 

,, Zkus si představit následující...
Vidíš malá semínka, třeba od bazalky.
Připravíš si vhodnou půdu, semínka zaseješ, zaléváš, poskytneš dostatek světla a čekáš.
Zanedlouho začnou vykukovat nesmělé zelené lístky.
Postupně sílí a díky pravidelné péči Tě odmění - vidíš krásnou silnou bylinu, kterou můžeš použít například v kuchyni.
Cítíš tu vůni? Máš radost, že jsi zvládl vypěstovat vlastní rostlinku?

 

V rámci projektu Integračního centra Kosatec Pardubice, který nese název : 

,, VOŇAVÝ KOSATEC´´, si s dětmi v naší mateřské škole vypěstujeme bylinky.

Děti si je v mateřské škole samy zasadí a budou se o ně starat

Až nám bylinky vyrostou, pojedeme je s dětmi zasadit do tzv. ,, Voňavé zahrady ´´,

Která vznikne v Integračním centru  Kosatec v Pardubicích.

K čemu je to dobré? Bylinky v Kosatci najdou své místo v kavárně - třeba jako voňavý mátový čaj, výborná chlazená domácí ovocná limonáda,…
V kuchyni - petrželka ozdobí brambory, kopr poslouží do zeleninových salátů...

Napadá Tě ještě něco? Jakákoliv bylinka najde místo na zahrádce v Kosatci.  Ty se můžeš kdykoliv přijít podívat, jak se Tvé bylince daří. Vezmeš mamku, taťku, babičku, dědu a zastavíš se, můžeš jí zalít, přivonět, ale hlavně zkontrolovat, že se jí daří a pomáhá tam kde má.´´


4.  PROJEKT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Od školního roku 2012/2013 jsme zapojeni do celostátní kampaně nazvané CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.

Informace a aktuality naleznete na dveřích v šatně.

 

Motto : „Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.“ 

 

Tuto celostátní, osvětovou a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice,  založila v roce 2006 Eva Katrušáková jednak s cílem podpořit čtenářskou gramotnost u dětí a mládeže,  ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Aktivity nejsou určeny pouze pro děti, ale zapojují se celé generace.

 

Cílem u nás ve školce je :

  - budovat pevnou vazbu mezi pedagogem a dítětem prostřednictvím hlasitého předčítání
  - prostřednictvím příběhů vštěpovat dětem základní pravidla lidského soužití
  - budovat kladný vztah ke knihám

 

Ve třídě je dětská knihovna, kam mají děti denně přístup a podle svého zájmu si knihy vybírají, prohlíží a tím získávají poznatky z různých literárních žánrů.
Děti mají možnost si z domu donést knihu, kterou následně prohlížíme, či čteme např. po svačince nebo při odpoledním odpočinku.      

Rodiče mohou kdykoliv během roku chodit do mateřské školy předčítat dětem pohádky, společně s nimi o tom hovořit.                     

S dětmi si čteme průběžně celý školní rok.