Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

1. Úplata za předškolní vzdělávání = školné na školní rok 2020/2021

Vzhledem k uzavření mateřské školy z důvodu opatření vlády ČR ze dne 26.2.2021, školné za měsíc březen činí 0,- Kč.

V měsíci dubnu bude úplata stanovena poměrnou částkou k počtu dní, kdy bude mateřská škola v provozu a školné budou platit pouze děti navštěvující mateřskou školu ( s vyjímkou dětí s povinnou předškolní docházkou ).

 • Činí 500 Kč na dítě

 • Školné se platí v hotovosti v MŠ a to vždy do 15. dne v měsíci

 • Děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem školní docházky školné NEPLATÍ

 • Dle směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole se úplata za předškolní vzdělávání stanovená plátci za uvedené měsíce krátí v poměrné části, pokud je provoz mateřské školy omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů.

 

 Úplata za předškolní vzdělávání na následující školní rok 2021/2022
bude činit
: 600 Kč/1 dítě


 

2. Strava

          Celodenní stravné činí  882 Kč měsíčně = 42,-Kč/den

          Polodenní stravné činí  714 měsíčně = 34,-Kč/den

 

 • DOPORUČENÉ DATUM PRVNÍ PLATBY STRAVNÉHO DO 15.8. 2020

 • POSLEDNÍ PLATBA STRAVNÉHO DO 15.5.2021

 • RODIČE DĚTÍ, KTERÉ Z NAŠÍ ŠKOLKY ODCHÁZEJÍ PROSÍME, ZRUŠTE TRVALÉ PŘÍKAZY.


 • VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝDEJNY MŠ ČERNÁ ZA BORY je možno shlédnout ZDE.

 • Strava je dovážena 2x denně z MŠ Národních hrdinů.

 • Platí se převodem na účet jídelny a je nutné mít zaplaceno vždy do 20. na další měsíc.
  číslo účtu : 38535561/0100

 • Pokud Vaše dítě onemocní, můžete si v prvním dnu nemoci oběd vyzvednout v MŠ a to v 11 : 30hod.

 • Stravné je nutné odhlásit nejdéle do 12 : 30hod. na den následující a to buď telefonicky nebo osobně přímo v MŠ, NE v jídelně!

 • Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 11.50 do 12.00 hodin.
 • Informace o alergench v potravinách si můžete přečíst ZDE.

 • Dětem s povinnou školní docházkou a dětem s odkladem školní docházky nově jídelna umožňuje odhlášku oběda v den náhlého onemocnění, ale pouze přímo u p. Brožkové na tel. č. : 773 551 250, 466 654 500 a pouze v čase od 6.05 – 6.30 hod.Zároveň v tomto čase umožní i zpětně přihlásit oběd dítěti po ukončení nemoci v den příchodu do MŠ. Z provozních důvodů po této době již tato možnost nemůže být akceptována.Pamatujte na časovou rezervu s ohledem na případnou obsazenost telefonní linky. Nenechávejte proto telefonní hovor na poslední chvíli.