Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

1. Školné na školní rok 2021/2022  ( úplata za předškolní vzdělávání )

 • Činí 600,- Kč

 • Školné se platí v hotovosti v MŠ a to vždy do 15. dne v měsíci

 • Děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem školní docházky školné NEPLATÍ

 • Dle směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole se úplata za předškolní vzdělávání stanovená plátci za uvedené měsíce krátí v poměrné části, pokud je provoz mateřské školy omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů.

2. Stravné na školní rok 2021/2022        

Celodenní stravné činí  882 Kč měsíčně = 42,-Kč/den
Polodenní stravné činí  714 měsíčně = 34,-Kč/den

 • Doporučené datum první platby stravného je do 15.8.2021
 • Doporučené datum poslední platby stravného je do 15.5.2022
 • Doporučené datum poslední plaRodiče dětí, které z naší mateřské školy odchází prosíme, zrušte trvalé příkazy

 • Strava je dovážena 2x denně z MŠ Národních hrdinů.

 • Platí se převodem na účet jídelny ( číslo účtu : 38535561/0100 ) a je nutné mít zaplaceno vždy do 20. na další měsíc

 • Pokud Vaše dítě onemocní, můžete si v prvním dnu nemoci oběd vyzvednout v MŠ a to v 11 : 30hod.

 • Stravné je nutné odhlásit nejdéle do 12 : 30hod. na den následující a to buď telefonicky nebo osobně přímo v MŠ, NE v jídelně!

 • Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 11.50 do 12.00 hodin.
 • Dětem s povinnou školní docházkou a dětem s odkladem školní docházky nově jídelna umožňuje odhlášku oběda v den náhlého onemocnění, ale pouze přímo u p. Brožkové na tel. č. : 773 551 250, 466 654 500 a pouze v čase od 6.05 – 6.30 hod.Zároveň v tomto čase umožní i zpětně přihlásit oběd dítěti po ukončení nemoci v den příchodu do MŠ. Z provozních důvodů po této době již tato možnost nemůže být akceptována.Pamatujte na časovou rezervu s ohledem na případnou obsazenost telefonní linky. Nenechávejte proto telefonní hovor na poslední chvíli.

 • VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝDEJNY MŠ ČERNÁ ZA BORY je možno shlédnout ZDE.
 • Informace o alergench v potravinách si můžete přečíst ZDE.