Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

  • Sportovní hry, Tanečky a Hra na flétnu ( pro školní rok 2019 / 2020 ) :

Bude Vám poskytnut tzv. voucher s vratkou poměrné částky za neodučené lekce, který se bude moci využít jako sleva na kroužky v příštím školním roce.

Pro děti, které odchází na základní školu bude vrácená ponížená částka.

 

  •  Keramika ( pro školní rok 2019 / 2020 ) :

 Náhrada za neodučené lekce - u paní Kadlečkové v keramické dílně v Dřítči ( dle Vaší vzájemné , individuální domluvy po telefonu )