Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Informace o akcích jsou vždy na dveřích třídy. Prosíme čtěte!

ZDE SI MŮŽETE PŘEČÍST O NĚKTERÝCH PŘIPRAVOVANÝCH I ZREALIZOVANÝCH AKCÍCH.

 

SLOUPEC VPRAVO - POUZE VÝBĚR NĚKTERÝCH AKCÍ.

SLOUPEC VLEVO - po rozkliknutí daného měsíce se Vám zobrazí všechny akce,
                              které v něm proběhnou nebo proběhly.

Akce, na které se u nás můžete v průběhu roku těšit :

Návštěvy Ekocentra Paleta, oslava svátku sv. Martina, Čertí rej v MŠ, Vánoční besídka,tvoření a jarmark v MŠ a společné posezení s dětmi a rodiči, návštěva základní školy ZŠ Pardubičky s předškolními dětmi (před zápisem do 1. třídy), beseda o školní zralosti pro rodiče předškolních dětí, karneval, jarní či velikonoční tvoření, návštěva knihovny, hasičů, policistů, sportovní soutěže na Den dětí, výlet ke konci škol. roku.

 

 

BŘEZEN = MĚSÍC KNIHY....

DĚTI BUDOU V MATEŘSKÉ ŠKOLE NEJDÉLE DO 8 : 30 hod., ABY STIHLY SVAČINU.

Obsah akce : Budeme si povídat s paní knihovnicí o knihovně:

  • co v ní najdeme

  • jak se v ní správně chovat

  • jak se můžeme zaregistrovat a co to vlastně znamená

Naučíme se orientovat mezi poličkami plnými knih.
Knihy si děti budou moci sami prohlížet, pracovat s nimi dle pokynů. Také předáme paní knihovnici k výstavě kresby dětí s jejich oblíbenými pohádkovými hrdiny. Knihovnu v Pardubičkách můžete se svými dětmi kdykoliv navštívit a shlédnout celou výstavu :)

Návrat na oběd. Děti, které chodí po obědě domů, vyzvedávejte v klasickém čase.

Známá pohádka o tom, jak Hrneček vařil a vařil kaši…..Pohádka hraná dřevěnými loutkami.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce :

Atmosféru vánoc jsme si přiblížili pečením cukroví, zdobením stromečku a povídáním o tradicích.
Naše krásné vánoční dopoledne jsme završili zpěvem koled a hrou s novými hračkami.

FOTO z akce ZDE.

V případě zájmu vyplňte formulář „SOUHLAS SE ZRAKOVÝM SCREENINGEM“, který naleznete na dveřích třídy a v den zrakové prevence PŘINESTE ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ Vašeho dítěte do MŠ.

Kdo nebude chtít donést do MŠ zdravotní průkaz dítěte nebo zapomene – nevadí, dostanete samolepku, kterou si pak doma sami nalepíte do zdravotního průkazu dítěte.

Jak vyšetření zraku probíhá? Na oči dítěte se ze vzdálenosti jednoho metru zacílí kamera s obličejem panáčka. Dítě při vyšetření vedeme k tomu, aby se podívalo do středu obrazovky na nosík panáčka. Jakmile dítě upře zrak na tento bod, kamera sejme odraz infračerveného světla od očního pozadí a vyšetření je hotové. Kamera má navíc doprovodné světelné a zvukové efekty, které dokáží upoutat pozornost i malého či nespolupracujícího dítěte.

Po vyšetření dostává dítě do svého zdravotního průkazu jedno razítko s logem zrakového screeningu.

Tímto jednoduchým opatřením získává pediatr informaci o tom, zda dítě prošlo preventivním vyšetřením zraku a v jakém stavu jeho zrak je. V případě, že dítě do věku dovršených 5 let neprojde zrakovou prevencí, může pediatr doporučit dodatečné vyšetření zraku.

Vyšetření je zdarma.

Program opouštěl zaběhnutou představu o tom, že hudební výchova je "sbor dětí u klavíru".

Muzikohrátky se skládaly z několika částí:

a) to co bývá často vnímáno jako muzikoterapie - uklidňující zvuky a aktivity s nástroji jako jsou tibetské
mísy, hang drum, kalimba apod.
b) hudebně rytmická část - rytmizace, spolupráce při společné tvorbě hudby, intonační hry apod.
c) hudebně pohybová – část – propojení hudební a sociální stránky + pohyb

Výstupem Muzikohrátek byla podpora klasické hudební výuky a její propojení s požadavky na celkový rozvoj dětí.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce : Prostřednictvím krátké pohádky jsme se přenesli do doby,kdy lidé pokládali les za domov pohádkových bytostí a jevů.
                      Ačkoliv zahrada v Ekocentru není les, setkali jsme se s lesním kouzelníkem – druidem a pokusili se trochu čarovat.

Akce byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce :

Spolu s malým ztraceným lišákem jsme se vydali hledat liščí rodinku. Poprosil ostatní lesní zvířátka, aby mu pomohla a při pátrání
se o nich a jejich životě dozvěděl spoustu zajímavých a užitečných věcí.

Činnosti a metody: pozorování, hraní rolí, hledání pobytových znamení,

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce:

  • Tvoření u stolečků

  • Smyslohrátky

  • Volná zábava – posezení u kávy či čaje,ochutnávka cukroví

AŽ BUDE VYVĚŠENÝ DOTAZNÍK NA DVEŘÍCH TŘÍDY,PROSÍME O JEHO VYPLNĚNÍ. Děkujeme

PRŮBĚH:

- Předáte p. učitelce dítě do třídy, jako každý den.

- Dítě přijde do třídy v oblečení, ve kterém se bude i fotit!

- Průběžně budeme děti posílat na focení, jakmile se vrátí, převlékne se do školkových věcí - věci do školky nechte v šatně.

- Focení se sourozencem není možné. Děkujeme za pochopení.

- Pokud bude Vaše dítě doma nemocné, nelze domlouvat jarní focení v MŠ na určitý čas.

Všechny fotografie, na kterých bude Vaše dítě, p. fotografka zašle na Váš email a přímo s ní si domluvíte,které foto a počet ks chcete.

Pokud budete chtít i tištěnou verzi fotografií ( po předchozí domluvě s paní fotografkou ), budou k vyzvednutí v mateřské škole.

MŠ UZAVŘENA.

Obsah akce :

Divadlo bylo motivované vánočním tématem. Děti měly možnost hádat a radit maňáskům, a také si zazpívat veselé, vánoční koledy spolu s oblíbenými dětskými hrdiny.
Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce :

Prohlédli jsme si vánočně vyzdobené Pardubice, betlém na Pernštýnském nám. atd. a také navštívili ,, Ježíškovskou poštu,,.
FOTO z akce ZDE.