Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Informace o akcích jsou vždy na dveřích třídy. Prosíme čtěte!

ZDE SI MŮŽETE PŘEČÍST O NĚKTERÝCH PŘIPRAVOVANÝCH I ZREALIZOVANÝCH AKCÍCH.

 

SLOUPEC VPRAVO - POUZE VÝBĚR NĚKTERÝCH AKCÍ.

SLOUPEC VLEVO - po rozkliknutí daného měsíce se Vám zobrazí všechny akce,
                              které v něm proběhnou nebo proběhly.

Akce, na které se u nás můžete v průběhu roku těšit :

Návštěvy Ekocentra Paleta, oslava svátku sv. Martina, Čertí rej v MŠ, Vánoční besídka,tvoření a jarmark v MŠ a společné posezení s dětmi a rodiči, návštěva základní školy ZŠ Pardubičky s předškolními dětmi (před zápisem do 1. třídy), beseda o školní zralosti pro rodiče předškolních dětí, karneval, jarní či velikonoční tvoření, návštěva knihovny, hasičů, policistů, sportovní soutěže na Den dětí, výlet ke konci škol. roku.

 

 

Obsah akce :

povídání o ptáčcích a jiných zvířátkách na podzim a v zimě. O hladu a o tom, jak můžeme pomoci.

Výroba krmítka pro ptáčky ze sádla a šišek. Krmítka zavěsíme na zahradě mateřské školy a při pobytu venku děti budou pravidelně pozorovat, zda li přiletí nějaký ptáček :-)

 Akce byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Jelikož opakování třídních pravidel a pravidel společného soužití není nikdy dost, rozhodli jsme se o změnu a z původní pohádky ,, Jak se dráček dostal nad obláček,, jsme vybrali pohádku s názvem : ,, Ve školce je krásně aneb kamarádi by si měli pomáhat...,,

Společně s Haničkou a Honzíkem, jsme poznali, jak spolu můžeme vzájemně fungovat, aniž bychom si ubližovali......

Akce byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce : S dětmi jsme v rámci oslav sv. Martina jeli na výlet do Apolenky, kde si děti prohlédly zvířátka,
                      a také měly možnost se projet na koni.

Akce byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

S dětmi jsme společně ,, uvařili vánoce,, zazpívali koledu a naladili se tak na správnou vánoční atmosféru.

FOTO z akce ZDE.

 

Obsah akce :

Prohlédli jsme si významné budovy města, jako jsou: divadlo, radnice, Zelená brána, zámek, muzeum atd.
Zopakovali si, jakými dopravními prostředky můžeme cestovat.


P.uč. Kája se s předškolními dětmi a dětmi s odkladem školní docházky zajela podívat do základní školy v Pardubičkách.

S dětmi ,,omrkli,, jak škola vypadá, co se v ní vše děje. Také zavítali do I.třídy a potkali se s dalšími kamarády
ze školky, kteří si ke svému studium vybraly právě tuto základní školu.

MŠ UZAVŘENA.

Maminky spolu se svými dětmi strávily krásné odpoledne a nechaly se od nich hýčkat! :-)

 

Obsah besedy :

Seznámení s tím, co obnáší práce hasiče

- samotné představení, prezentace práce, možnost setkání dětí s ,, opravdovým,, hasičem a  pochopení toho, že se nemusí hasiče bát…

Diskuse - jak se chovat při mimořádných událostech - ,, Co dělají hasiči?,,

Praktická zkouška předmětů, co hasič využívá ke své práci

- děti si vyzkoušely mimo jiné i tzv. vyváděcí masku, kterou hasiči musí dětem obléknout v případě, že jsou v nebezpečí. Děti si to zkouší pro to, aby se takových situací nebály.

FOTO z akce. ZDE.

Pokračujeme ve spolupráci s PPP Pardubice.

Dle zájmu a souhlasů zákonných zástupců u vybraných dětí ( dle dotazníku na dveřích třídy ):

  • starších ( věk 4 - 5 )

  • předškolních ( 5 - 6 )

- proběhla logopedická depistáž s paní Markovou z Pedagogicko psychologické poradny Pardubice.

PRŮBĚH DEPISTÁŽE: s dětmi chvilku p. Marková pracuje, povídá si s nimi a tím zjisťuje, kdo by již potřeboval navštěvovat logopedii a kdo nikoliv. A také nám řekne, jak máme s daným dítětem pracovat, co mu chybí atd.

U nejmladších dětí se řeč ještě vyvíjí, tam ještě nemá smysl cokoliv řešit.

Netýká se dětí, které již na logopedii chodí.

Výsledky depistáže Vám budou sděleny ústně v mateřské škole, jakmile paní Marková pošle do mateřské školy výsledky depistáže.

Obsah akce : Zaměřili jsme se na podzim, změny v přírodě, barvy a vůně. Upekli si brambory v popelu a pochutnali si na nich.

 Akce byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce :

Během dopoledne jsme s dětmi společně zjistili, že i letos sv. Martin na zahradě schoval poklad…….

Cesta k pokladu ovšem nebyla tak jednoduchá, jak se na první pohled mohla zdát ……

FOTO z akce ZDE.