Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Neměnné jsou pouze časy podávání jídla.Časové rozvržení je orientační a přizpůsobuje se potřebám dětí a konkrétnímu dennímu programu školy

 

6 30 – 8 30                příchod dětí do MŠ, volné hry, výtvarné a pracovní činnosti,
                                          jazykové chvilky, individuální práce s dětmi.

8 30 – 8 40                 úklid hraček, kontrola úklidu

8 40 – 8 50                 krátká pohybová chvilka ve třídě

                                                1x týdně cvičení v tělocvičně MŠ

     8 50 – 9 10             hygiena, dopolední svačina

     9 10 – 9 30              řízené nebo spontánní činnosti, soustředěná chvilka

     9 30 – 11 30            hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

   11 30 – 12 20            oběd, příprava na odpolední spánek

   12 20 – 13 50           odpolední odpočinek, klidové činnosti u stolečků s předškoláky

   13 50 – 14 15           úprava lůžkovin, oblékání

   14 15 – 14 45           hygiena, svačina

   14 45 – 16 00           opakovací chvilky, odpolední volné hravé činnosti dětí