Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

  • ŠVP - školní vzdělávací program

              - vzdělávací program, dle kterého v mateřské škole pracujeme s dětmi

 

              - podává informace o bezpečnostních opatřeních mateřské školy

 

 

ŘÁDY MATEŘSKÉ ŠKOLY :

                  - zabývá se informacemi o stravování v MŠ

 

 

SMĚRNICE MATEŘSKÉ ŠKOLY :

             - udává pravidla pro placení školného za předškolní vzdělávání

 

 

MANUÁL K PROVOZU ŠKOLY :