Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Každý den od 6 : 30 do 17 : 00 hod.

  •  Děti by měly být v MŠ nejpozději v 8 : 30 hod., děti s povinnou předškolní docházkou v 8 : 00hod.

  •  Po obědě je vyzvedávejte od 11 : 50 hod. do 12 : 00 hod. a odpoledne od 14 : 45 hod.

  •  Pokud nastanou vyjímečné změny v příchodu nebo odchodu dítěte, lze se na nich dopředu  

     domluvit s paní učitelkou na třídě.