Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

ELIŠKA DVORSKÁ, DiS. - vedoucí učitelka

KAROLÍNA ZÁVORKOVÁ, DiS. - učitelka 

MARIE SYRŮČKOVÁ - školnice a pracovnice ŠJ.