Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Březen 2022

Beseda s autorkou knihy Kamarádi z lesa paní Jitkou Mojžíšovou-Vítovou, která dětem předčítala pohádky ze své knihy. Děti se tak seznámily s jednotlivými hrdiny pohádek a pokoušely se porozumět obsahu čtené ukázky. Společně si také s dětmi vysvětlili přísloví, která se objevují v názvu každého dílu a součástí besedy bylo také obrázkové čtení.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Program opouštěl zaběhnutou představu o tom, že hudební výchova je "sbor dětí u klavíru".

Muzikohrátky se skládali z několika částí:

a) to co bývá často vnímáno jako muzikoterapie - uklidňující zvuky
    a aktivity s nástroji jako jsou tibetské mísy. hang drum, kalimba apod.

b) hudebně rytmická část - rytmizace, spolupráce při společné tvorbě
    hudby, intonační hry a pod.

c) hudebně pohybová – část – propojení hudební a sociální stránky + pohyb

 Výstupem Muzikohrátek byla podpora klasické hudební výuky a její propojení s požadavky na celkový rozvoj dětí.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Všechny fotografie, na kterých bude Vaše dítě, p.fotografka zašle na Váš email a sami si vyberete,které foto a počet ks chcete.

Pokud budete chtít i tištěnou verzi fotografií, budou k vyzvednutí v mateřské škole.  

Děkujeme za spolupráci.

 

Bzumy bzumy, kousy kousy, vrzy vrzy, sosy srk, zmizí rychle hmyzím letem dřív, než bys jen okem mrk! Kdo, kam a proč?
Šnek Škytálek a hmyzí kamarádi frrrčí pod Medovou stráň na „Velký jarní závod“.
Kdo nakonec získal tu největší cenu?

- se šnečí rodinkou jsme si protáhli tělo (rozcvička)
- pavoukovi pomohli usoukat nitě na sítě (spolupráce, jemná motorika)
- moucha Cecilka...(hranice osobní zóny, tolerance k odlišnému chování)...inu, moucha...
- včelím bzóómáním rozrezonovali celé tělo
- se stonožkou Rafaelou jsme zjistili, že je lepší hrát fair play (osvojení pozitivních hodnot a postojů)

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.