Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Květen 2022

Srdečně Vás zveme na besídku ke Dni matek, která se uskuteční 4.5.2022 od 17:00hod. ve třídě mateřské školy.

Těšíme se na Vás :-)

Dne:

6.5.2022

13.5.2022

20.5.2022

27.5.2022

DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V TENTO DEN PROSÍM DOVEĎTE NEJDÉLE DO 7 : 30 hod. Děkujeme

Fotky Vám budou zaslány na Váš email.

Veškeré informace k plavání naleznete v dokumentu ZDE.

Program opouští zaběhnutou představu o tom, že hudební výchova je "sbor dětí u klavíru".

Muzikohrátky se skládají z několika částí:

a) to co bývá často vnímáno jako muzikoterapie - uklidňující zvuky
    a aktivity s nástroji jako jsou tibetské mísy, hang drum, kalimba apod.

b) hudebně rytmická část - rytmizace, spolupráce při společné tvorbě
    hudby, intonační hry a pod.

c) hudebně pohybová – část – propojení hudební a sociální stránky + pohyb

Výstupem Muzikohrátek je podpora klasické hudební výuky a její propojení s požadavky na celkový rozvoj dětí.

Akce proběhne v MŠ a bude hrazena z kulturního fondu.

Co bude obsahem programu:

- co najdeme ve městě: hasiči/ policie/ nemocnice a další

- postavíme důležité veřejné budovy

- postavíme město a okolo silnice

- v roli kartografa vytvoříme mapu města

Akce je hrazena mateřskou školou jako Projektový den ve výuce.