Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Listopad 2021

Dle zájmu rodičů proběhne u dětí starších ( věk 4 - 5 ) a předškolních ( 5 - 6 ) logopedická depistáž.

 

Srdečně Vás zveme na odpolední akci mateřské školy s názvem : Vítání sv.Martina.

Program :

  • přivítání, zpěv písní
  • stanoviště s úkoly pro rodiče a děti ( s odměnou :-))
  • lampiónový průvod Černou za Bory
  • vítání sv.Martina na zahradě mateřské školy

Moc se na Vás těšíme a doufáme, že se akce vydaří :-)

Během dopoledne budou mít děti na zahradě mateřské školy připravená stanoviště, na kterých budou plnit různé úkoly. :

 

1. ÚKOL : Proč se slaví svátek sv. Martina ? Čím byl významný? Martin byl hodný nebo zlý ? ( Zopakování pověsti )

2. ÚKOL : Znáte nějakou písničku o sv. Martinovi? + 5 dřepů s výskokem

3. ÚKOL : Znáte nějakou básničku o sv. Martinovi? + skákání na jedné noze až k dašímu úkolu

4. ÚKOL : Děti, slyšely jste někdy pranostiku o sv. Martinovi? Co znamená slovo ,, pranostika´´? + skok snožmo k dalšímu úkolu

5. ÚKOL : Co znamená, že přijede Martin na bílém koni ? Jaké období končí, které začíná ? ( Rozdíl mezi obdobími, znaky zimy , opakování ročních období )

 

Na konci trasy je čeká schovaný poklad v podobě balíčků s dobrůtkami :-)

 

Děti si v modelových situacích osvojí základní tzv. zlaté pravidlo při poskytování první pomoci, to zní „bezpečnost zachránce“.

Děti se hravou metodou naučí zavolat záchrannou službu, ošetřit drobná poranění a další jejich věku přizpůsobené znalosti a dovednosti.

Atraktivní výuka může v dětech vzbudit pozitivní přístup k první pomoci a otevře jim cestu v následujících letech tímto směrem.

Akce proběhne v MŠ a bude hrazena z kulturního fondu.

Pohádka o opici jménem Bohouš,která se seznamuje s lesními zvířaty a stromy. 

Bohouš jako opice z Afriky, les a všechno co se v něm nachází či žije, ještě nikdy neviděl....

Akce se koná v MŠ a bude hrazena z kulturního fondu.