Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Listopad 2021

Z DŮVODU NEMOCI LEKTORKY JE CVIČENÍ PŘELOŽENO NA 6.12.2021.

- program cvičení je přizpůsoben pohybovým a věkovým schopnostem dětí

- melodické písničky,choreografe,koordinace,dynamika a hlavně zábava...

Akce proběhne v MŠ a bude hrazena z kulturního fondu.

Dle zájmu a souhlasů zákonných zástupců u dětí starších ( věk 4 - 5 ) a předškolních ( 5 - 6 ) proběhla logopedická depistáž.

Výsledky depistáže zákonným zástupcům byly předány ústní formou.

 

Jsme rádi, že po dvou letech se na nás konečně usmálo štěstí a mohli jsme na naší školní zahradě přivítat sv. Martina na bílém koni. 

Společně s dětmi jsme si zazpívali pár svatomartinských písní a také zahráli na hudební nástroje.

Děti měly možnost si na dvou stanovištích zasoutěžit - hod podkovou na cíl a slalom s koníkem. Děti byly moc šikovné a za odměnu dostaly drobné dárečky a koláče.

Sv. Martin na koni se k nám připojil na krásný, lampiónový průvod a prošel s námi část obce Černá za Bory.

Na konci jsme se sv Martiem rozloučili a přejeme si, aby jsme se za rok opět sešli na tom samém místě :-)

Všem moc děkujeme za krásnou podvečerní akci.:-)

Pár FOTEK z akce ke shlédnutí ZDE.

Během dopoledne měly děti na zahradě mateřské školy připravená stanoviště, na kterých plnily různé úkoly. :

 

1. ÚKOL : Proč se slaví svátek sv. Martina ? Čím byl významný? Martin byl hodný nebo zlý ? ( Zopakování pověsti )

2. ÚKOL : Znáte nějakou písničku o sv. Martinovi? + 5 dřepů s výskokem

3. ÚKOL : Znáte nějakou básničku o sv. Martinovi? + skákání na jedné noze až k dašímu úkolu

4. ÚKOL : Děti, slyšely jste někdy pranostiku o sv. Martinovi? Co znamená slovo ,, pranostika´´? + skok snožmo k dalšímu úkolu

5. ÚKOL : Co znamená, že přijede Martin na bílém koni ? Jaké období končí, které začíná ? ( Rozdíl mezi obdobími, znaky zimy , opakování ročních období )

 

Na konci trasy je čekal schovaný poklad v podobě balíčků s dobrůtkami :-)

FOTO z akce ZDE.

 

Děti si v modelových situacích osvojily základní tzv. zlaté pravidlo při poskytování první pomoci, to zní „bezpečnost zachránce“.

Děti se hravou metodou naučily zavolat záchrannou službu, ošetřit drobná poranění a další jejich věku přizpůsobené znalosti a dovednosti.

Atraktivní výuka v dětech vzbudila pozitivní přístup k první pomoci a otevřela jim cestu v následujících letech tímto směrem.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Pohádka o opici jménem Bohouš,která děti seznamovala s lesními zvířaty a stromy. 

Bohouš jako opice z Afriky, les a všechno co se v něm nachází či žije, ještě nikdy neviděl....

Akce se konala v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.