Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

1. Přijímací řízení do mateřské školy

Žadatelé (zákonní zástupci dětí) mají možnost si se svými dětmi prohlédnout mateřskou školu, pohrát si a dozvědět se potřebné informace. Pravidelně je v mateřské škole konán "Den otevřených dveří" ( začátek dubna 2022 - přesný termín upřesníme )   

Ředitel základní a mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a §2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále vyhláškou č.14/2005 Sb, v platném znění.

 

Děti jsou přijímány převážně na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte – do výše kapacity školy. V řádném přijímacím termínu, který je každoročně veřejně vyhlášen ve spolupráci s MmP, jsou uspokojovány žádosti v pořadí podle kritérií platných pro daný školní rok.

Žádost vyplňuje zákonný zástupce dítěte elektronicky v termínu od 19.4.2022 do 9.5.2022 na adrese :https://zapisyms.pardubice.eu.

Žádost po vygenerování zákonný zástupce dítěte vytiskne a nechá potvrdit dětským lékařem, který potvrdí způsobilost dítěte pro vstup do MŠ a zaznamená případnou individuální zdravotní péči atd. Potvrzení od lékaře nesmí být starší více než jeden měsíc.

 

Žádost spolu s ostatními dokumenty zákonný zástupce dítěte doručí v řádném přijímacím termínu do mateřské školy,
tzn. ve dnech od  9.5. 2022 do 10.5.2022 v čase 8 : 00 hod. - 12 : 30 hod. nebo 13 : 00 hod. - 16 : 00 hod.

 

Žádosti jsou evidovány v pořadí podle kritérií a podmínek platných pro daný školní rok. Kritéria a podmínky přijímacího řízení budou uveřejněna před zápisem na webových stránkáchmateřské školy.

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na webu školy a umístěn do venkovní vitríny mateřské školy do 30. dne od podání žádosti. Seznam bude uveřejněn po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená. 

 

V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitel školy podle vydaných Podmínek a Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Černá za Bory, Hostovická 26. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitel školy (na základě Kritérií MŠ Černá za Bory) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

 

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitel školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. MmP pouze nahlásí případný počet volných míst
(a toto aktualizuje).

 

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

 

OSTATNÍ DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE :

  • rodný list dítěte,

  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,

  • svůj občanský průkaz,

  • doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud se liší od pobytu zákonných zástupců a podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu - např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu

              - naše spádové oblasti naleznete ZDE.

 

 


2.Přijímací řízení na základní školy

 

- veškeré informace Vámi vybrané základní školy naleznete na jejich webových stránkách

- DESATERO  pro rodiče dětí předškolního věku naleznete ZDE.

- Svým dětem můžete NÁSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY usnadnit i s následujícími DOPORUČENÍMI,která naleznete ZDE.

- "Jak nejlépe vybrat ŠKOLNÍ BRAŠNU?" Doporučení naleznete ZDE.

 

Zákonní zástupci dětí, kteří se rozhodli pro ZŠ Pardubičky, se mohou s veškerými dotazy obracet na vedení školy :

- telefonicky 466 650 783

- e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

3.Přijímací řízení do mateřské školy na hl.prázdniny

Přijímací řízení na prázdniny probíhá po potvrzení rozpisu uzavření jednotlivých mateřských škol z MmP a určení počtu volných míst na prázdniny.

Přijetí dítěte je podmíněno předcházející docházkou do některé z pardubických mateřských škol a zaměstnaností obou rodičů. Přednost dostanou děti, jejichž rodiče prokáží, že v požadovaném termínu nedostanou dovolenou.

Školné a stravné je placeno v den nástupu dítěte.

 

Náš 2. školský obvod:

tvoří území městského obvodu Pardubice III (část Bílého Předměstí a Studánka vč. sídliště Dubina), městského obvodu Pardubice IV (Pardubičky, Nemošice, Drozdice, Mnětice, Staročernsko, Černá za Bory a Žižín), městského obvodu Pardubice VIII (Hostovice) a území východní části městského obvodu Pardubice I (střed města na západě ohraničený pravým břehem řeky Chrudimky)

Mateřská škola Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601,

Mateřská škola Koníček Pardubice, Bulharská 119,

Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691,

Mateřská škola Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692,

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579,

Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991,

Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653,

Mateřská škola Korálek Pardubice, Rumunská 90,

Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8,

Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 (mateřská škola na adrese Pardubice – Černá za Bory, Hostovická 26),

Mateřská škola Pardubice-Hostovice 30